http://www.mapuche.nl/

| Engels | Duits | Frans | Italiaans | Spaans |

12 mei 2013
Tweede Trawun van het Europees Samenwerkingsverband ter Steun van het Mapuche Volk (ESSM-CEAM)
Brussel, België


Trawun Brussel

De Europese organisaties Comabe (België), Mapuche Stichting FOLIL (Nederland), FEWLA (België), GfbV (Bonn en Keulen, Duitsland), GAM (München, Duitsland), Tierra y Libertad para Arauco (Parijs, Frankrijk), UNPO (België, Nederland) zetten zich in voor het Mapuche volk in Chili en Argentinië. Een “Trawun” (vergadering) van deze organisaties heeft van 10 tot 12 mei 2013 plaatsgevonden in Brussel, België.

De Trawun is georganiseerd door FEWLA met steun van Mapuche Stichting Folil en Collectif Alpha.

Vanuit Wallmapu (zuiden van Chili) was aanwezig Humberto Manquel, “Werken” (Mapuche woordvoerder) van het parlement van Koz Koz. Tevens waren de volgende organisaties aanwezig via een videoverbinding: de algemeen coördinator van CLACPI (Jeannette Paillan), Mapuexpress (Alfedo Seguel), Comite de apoyo al Pueblo Mapuche in Noorwegen (Maria Esperidion), GfbV-Italië (Olivia Casagrande).

De Trawun is gehouden om de samenwerking en de coördinatie ter zake de bovengenoemde organisaties te evalueren en te verbeteren.

Het ESSM veroordeelt de mega-projecten die de Chileense staat en de multinationals Endesa-Enel en ENHOL willen uitvoeren op het traditionele grondgebied van de Mapuche in Neltume en Curarrehue. De ESSM ondersteunt de Mapuche-gemeenschappen in Wallmapu die zich hiertegen verzetten.

Het ESSM veroordeelt krachtig de toepassing van de anti-terrorismewet tegen de Mapuche. Dit is een schending van geratificeerde verdragen en conventies betreffende mensen- en kinderrechten, zoals de ILO Conventie 169.

Tevens veroordeelt het ESSM de gewelddadige invallen bij de Mapuche gemeenschappen en de opsluiting van traditionele leiders door de Chileense staat.

Wij roepen de VN op om de Chileense staat ter verantwoording te roepen betreffende deze schendingen tijdens de komende zitting van het Mensenrechtencomité, the Universal Periodic Review en het Comité inzake de uitbanning van Rassendiscriminatie.

De leden van de organisaties van de ESSM uiten de wens om te werken op een gecoördineerde manier, rekening houdend met de eigen identiteit en de diversiteit in de strategieën van elke organisatie.

De organisaties benadrukken het belang van de zichtbaarheid van de ESSM door middel van gezamenlijke acties.

De ECSM committeert zich tot:
1) het centraliseren van de documentatie, informatie en planning van de activiteiten van de aangesloten organisaties;
2) het versterken van de samenwerking voor het bewerkstelligen van bewustwording over de situatie van het Mapuche volk;
3) het blijven uitoefenen van invloed op internationale instellingen voor de rechten van het Mapuche volk.

De strijd voor de vrijheid van de Mapuche politieke gevangenen vormt een cruciaal onderdeel van ons werk.
Wij eisen hun onmiddellijke vrijlating!

Onze strijd gaat door! ... Marrichiweu!

Het Europees Samenwerkingsverband ter Steun van het Mapuche Volk (ESSM)