http://www.mapuche.nl/
Tupu
| Over Activiteit | Multimedia |

10 oktober 2013
Persbericht: Film “Inside Suriname” in Amsterdam.
Een documentaire over Suriname’s goudmijnen en de (sociale) effecten van de goudwinning op de samenleving, vooral opdat van de Inheemsen.
Image of The Movie: "Inside Suriname"

Persbericht
=========
Film “Inside Suriname”

Een documentaire over Suriname’s goudmijnen en de (sociale) effecten van de goudwinning op de samenleving, vooral opdat van de Inheemsen.

Vrijdag 11 oktober 2013 in het Bijlmer Parktheater te Amsterdam Zuidoost
Aanvang: 20.00 uur.

Initiatief.

De organisaties van Inheemsen: stichting Kaikoesi, Amazone Khonanong, Mapuche Foundation FOLIL en Indigenous Movement zijn de initiatiefnemers van dit bijzondere filmproject.

All-in One

Inheemsen, natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De hoofddoelstelling van het project van de samenwerkende organisaties is zich inzetten voor een duurzame en gezonde samenleving. Door de goudwinning in Suriname is de balans tussen mens en natuur danig verstoord En de vooruitzichten zien er niet al te rooskleurig uit. De Surinaamse regering heeft onlangs nieuwe concessies uitgegeven, waardoor gevreesd moet worden voor verdere en ernstige aantasting van het milieu in geheel Suriname. Een duurzame toekomst voor de Inheemsen en de totale Surinaamse bevolking is door de grootschalige goudwinning verder weg dan ooit.

Samenwerking

Door samen te werken willen de initiatiefnemers de gevolgen van de goudwinning voor het milieu onder de aandacht brengen: het prachtige binnenland van Suriname mag niet zo maar vernietigd worden. Daarnaast wil men de inheemse bevolking in de getroffen en nog te treffen gebieden voorlichten en ondersteunen. Het sociaal-cultureel verheffen van de Inheemsen en trajecten uitzetten om de achterstelling van deze bevolkingsgroep in te lopen is ook een van de doelstellingen.

Film Evening: “Inside Suriname”

Eric Wijngaarde, mede-producer van deze film heeft ons op het bestaan van deze film geattendeerd. Om vervolgens de film belangeloos ter beschikking van de initiatiefnemers te stellen om zo de gehele Surinaamse bevolking te informeren over de milieueffecten van de goudwinning in Suriname. Hiermee kan een dialoog op gang worden gebracht, te beginnen binnen de Inheemse gemeenschappen. Omdat dit vraagstuk van nationaal belang is zal de totale Surinaamse samenleving (in Suriname en de diaspora) bij de dialoog betrokken worden. Wereldwijd zullen milieuorganisaties benaderd worden om ondersteuning en advies.

Tijdens de Film Evening in het Bijlmer Parktheater zal er ook gespeecht worden en is er muziek.
Entree: € 7,50 (reserveren aanbevolen).