Protest At The Brazilian Ambassy
| About us | #IndigenousNL | Email: folil@mapuche.nl |

27 september 2019
Inheemse volkeren doen mee aan de Klimaatstaking
in Den Haag


Tags: #IndigenousNL #Mapuche #Kalinya #WestPapua #Klimaatstaking @Klimaatstaking

"Steun het Inheems collectief tijdens de Klimaatmars op vrijdag 27 september door je aan te sluiten bij het Inheemse Blok. De Inheemse volkeren vormen 5% van de wereld bevolking maar beschermen 80% van de biodiversiteit. De klappen van de klimaatverandering voelden wij al ver voor dat de 4 seizoenen hier in Nederland vertroebeld raakte. Sta op en loop mee met onze blok voor de bescherming van het Land, Water en de Mensenrechten."

Meeting point:
Stationsplein (Central Station Den Haag)
Tijd: 12:30 uurHet inheems perspectief:

Hoewel inheemse volkeren maar 5% van de wereldbevolking uitmaken beheren zij meer dan 20% van de aardoppervlakte en beschermen 80% van de biodiversiteit van onze planeet. Inheemse volkeren zijn de hoeders van onze planeet en hebben een onmisbare rol in de strijd tegen klimaatverandering. Verschillende rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, bevestigen deze onmisbare rol. Waar inheemse volkeren leven is de bescherming van het regenwoud en de biodiversiteit verzekerd.

Volgens het IPCC is behoud van het regenwoud cruciaal om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graden. Inheemse volkeren dragen het minst bij aan klimaatverandering maar worden wel het hardst geraakt door de gevolgen hiervan! Inheemse leefgebieden staan letterlijk in brand in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, of worden bedreigt door de stijgende zeespiegel. Deze onrechtvaardigheid sneeuwt onder in de huidige klimaatdiscussies die vooral gaan over het verminderen van de CO2 voetafdruk van de individuele (westerse) consument.

Eeuwenlang zijn inheemse volkeren slachtoffers van hebzuchtige multinationals en overheden die zich schuldig maken aan illegale landonteigeningen van inheemse leefgebieden. Zij worden straffeloos met grof geweld verdreven wat gepaard gaat met intimidatie, moord en de totale vernietiging van hun natuurlijke leefomgeving. De huidige president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft het lef om inheemse volkeren in het Amazone gebied publiekelijk parasieten te noemen die ‘vooruitgang’ in de weg staan. Daarmee een vrijbrief gevend aan gewapende goudzoekers om straffeloos inheemse stammen te verdrijven.

De Nederlandse banken ABN-AMRO, Rabobank en de ING investeren miljoenen in de aanleg van palmolie- en sojaplantages in regenwouden en kijken de andere kant op als dit gepaard gaat met kinderarbeid en grove mensenrechtenschendingen. Dit zijn slechts voorbeelden van de ongebreidelde hebzucht die de belangrijkste katalysatoren voor klimaatverandering zijn. De situatie is zo ernstig dat elke minuut een stuk bos ter grootte van 40 voetbalvelden verdwijnt.

Elke minuut! Als dit niet tot stilstand wordt gebracht dan zullen de regenwouden verdwijnen. En dat zal het einde betekenen van inheemse volkeren die voor hun overleven afhankelijk zijn van dit regenwoud. Maar dit zal ook het einde betekenen van het leven op aarde zoals u die kent. En deze urgentie missen wij in de klimaatdiscussie. Inheemse volkeren staan aan de basis van het leven en de oplossing om klimaatverandering te beperken is simpel.

Bescherm, promoot en implementeer wereldwijd de inheemse rechten in alle mogelijke instituten, manifesten en beleidsstukken. En voer dit uit! Dit moet de essentie van de klimaatdiscussie zijn en dit perspectief, dit inheems perspectief, willen wij 27 september naar voren brengen. En daar hebben wij u bij nodig! Stichting Kaikoesie, Building the Baileo, Perintis Aksi Kilat, Free West-Papua Campaign en Mapuche Stichting FOLIL roepen u op om in vol ornaat aanwezig te zijn. Het wordt tijd dat het besef doordringt dat zonder inheemse volkeren er geen leven mogelijk is op onze planeet.

- Alles over de Klimaat staking
- Twitter
- FaceBook
- Protest bij de Braziliaanse Ambassade op internationale inheemse dag