http://www.mapuche.nl/


Maandag 13 september 2010 - Persbericht
Drumceremonie met een boodschap inheemse volken laten van zich horen.

Den Haag - Nederland.

MAANDAG 13 SEPTEMBER 2010 – 13.00 – 16.30 – HET PLEIN, DEN HAAGOp 13 september 2007 werd de Verklaring van de Rechten van de Inheemse Volken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties door een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Drie jaar later blijkt dat deze rechten op zelfbeschikking, land, scholing, taal, gezondheidszorg, cultuur en religie helaas nog altijd ernstig worden geschonden. Daarom zal op 13 september a.s., op initiatief van de AliFURU Elders uit Ceram (Maluku), een oproep worden gedaan aan alle staten van de wereld om de Verklaring te respecteren en na te leven.

Programma
13.00 uur - Welkomstwoord door de heer Danny Turubassa

13.05 uur - Deel I: Ceremonieel overhandigen van de Oproep en Aanbevelingen

Opening met Tjakalele. Deze krijgsdans wordt opgevoerd door de twee stammen: Pata Siwa en Pata Lima. De Tjakalele staat symbool voor elk inheems volk dat strijdt voor het behoud van haar voortbestaan.
Roffel van de traditionele drum: een symbool van de stem van alle inheemse volken ter wereld, door de heer Permenas Taniwel (AliFURU Adat Oudste uit Ceram, Maluku)
Geluid van Tahuri (schelp): roept alle mensen vanuit de vier windrichtingen bijeen, door de heer Zeth Mustamu.

13.20 uur -

Statements en Ceremonie van afgevaardigden van diverse inheemse volken over hun leefomstandigheden
Statement: de heer Sadikjan Seley van Ughurs Vereniging Nederland
Statement: de heer Govert de Groot van Arctic Peoples Alert
Ceremonie: de heer Oridek Ap van Free West Papua Campaign Nederland
Statement: mevrouw Margriet Otto van De Kalahari Support Group
Statement: mevrouw Maria Railaf van Mapuche Stichting FOLIL
Statement: de heer Permenas Taniwel (AlifURU Adat Oudste Ceram, Maluku)
Ceremonie: de heer Alma Inkary van Akila Inkary

14.15 uur - Ceremonieel overhandigen van de Oproep en Aanbevelingen aan de heer Harry van Bommel, Lid Tweede Kamer namens de SP en de heer Arjen El Fassed, Lid Tweede Kamer namens Groen Links

14.30 uur - Maku 2. Deze eenheidsdans staat symbool voor alle inheemse volken en allen die opkomen voor de rechten van inheemse volken.

14.40 uur - Deel II: Ceremonieel ondersteunen van de Oproep door middel van de Drumceremonie Start met traditionele zang en drum: Ina Adat, mevrouw Loisa Lilihata (AliFURU Adat Oudste) en Nona Adat, mevrouw Alina Hayoto. Beiden afkomstig uit Ceram, Maluku.

15.45 uur - Dankwoord door mevrouw Pelpina Sahureka, hoofd Internationale Betrekkingen van Front Siwa Lima/Bangsa Adat AliFURU.

16.00 uur - Sluiting

Namens het Samenwerkingsverband Inheemse Volken bestaande uit: Amazon Fund – Arctic Peoples Alert – BIS -Chakana – Mapuche Stichting Folil – Front Siwa - Lima/Bangsa Adat AliFURU – HAPIN – Kalahari Suport Group – Lakota Stichting – NCIV – SAMON – SDSP-SEED Samburu – SHI-Stichting Saka Mese Nusa AliFURU-Stichting AKAR-Stichting Manusia Papua-Stichting Rajori-Stichting Terra Nossa-Survival Internatonal Nederland-SWF - UNPO-Uyghur Support Groep Nederland-Uyghurs Vereniging Nederland - Van Malsen Foundation- Vereniging Hawaasa Oromo Nederland -, nodigen wij u van harte uit deze unieke, interessante en spirituele ceremonie bij te wonen.

Wereldwijd hebben iets meer dan 100 verschillende inheemse volkeren gemeld dat zij de Drumceremonie op 13 september 2010 op eigen grondgebied met eigen ceremonies zullen ondersteunen.

Steun deze ceremonie en kom naar Den Haag!

http://www.digitalsmokesignal.org/