http://www.mapuche.nl/
| Foto's | English |

Vrijdag 9 augustus 2019
Protest bij de Braziliaanse Ambassade op internationale inheemse dag
Den Haag, Nederland

Naar aanleiding van de moord op Chief Emyra Wajãpi, Waiapi leider in Brazilië, komen Inheemse organisaties in Nederland, in actie op internationale dag der Inheemsen. Chief Emyra werd op 23 juli 2019 jl. meerdere malen neergestoken door een groep goudzoekers die zijn grondgebied kwamen bezetten. De vertegenwoordigers van vijf Inheemse organisaties bieden een petitie aan, bij de ambassadeur van Brazilië in Den Haag.

De Inheemse organisaties van Kalinya, Lokono, Molukken, Mapuche en Papua's gevestigd in Nederland eisen van de Braziliaanse regering dat ze stoppen met de etnocide van de Inheemse bevolking in Brazilië door: Inheemsen niet langer te verjagen van hun land en te vermoorden; Respect te hebben voor de beschermde status van de Waiapi gemeenschap; Beschermd Inheems grondgebied niet langer beschikbaar te stellen voor industrie.

Brazilië heeft de grootste geïsoleerde populatie Inheemse mensen van Zuid-Amerika, die onder andere beschermd worden door de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volkeren. De huidige activiteiten van de regering Bolsonaro zijn een directe schending van deze rechten.

Dat de actie op 9 augustus plaatsvindt is geen toeval. Over de hele wereld is het vandaag Internationale Inheemse Dag, een dag die in het teken staat van de erkenning van Inheemse volkeren, talen en culturen.

In 1994 is besloten om 9 augustus te benoemen tot de internationale dag van inheemse volkeren en in stamverband levende groepen. Waarom op 9 augustus? Omdat op 9 augustus 1982 de eerste vergadering van de werkgroep van de Verenigde Naties over inheemse populaties was. Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners.

Naar schatting zijn er 400 miljoen Inheemse mensen in de wereld, verspreid over 90 landen. Ze vormen minder dan 5 procent van de wereldbevolking maar hun percentage in de groep van de allerarmste op de wereld is beduidend hoger, hun aandeel daarin is 15 procent. Ze spreken een overgrote meerderheid van de talen in de wereld (naar schatting 7.000) en vertegenwoordigen 5.000 verschillende culturen.

12e verjaardag van de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken

Op 13 september 2007 aanvaardden de VN een “Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken”. Een belangrijke mijlpaal met betrekking tot de samenwerking en solidariteit tussen de inheemse bevolking en de lidstaten.

De Verklaring is het meest uitgebreide internationale instrument voor de rechten van inheemse volken. Helaas worden de rechten uit de verklaring nog op grote schaal geschonden door overheden en bedrijven.

Wat positief is dat sinds de aanname van de Verklaring verschillende landen, met name in de Latijns-Amerikaanse regio, stappen hebben ondernomen om de identiteit en de rechten van inheemse volkeren (waaronder Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nicaragua en de Plurinationale Staat Bolivia) te erkennen.

Tijd: 12:00 - 15:00 uur
Locatie: Mauritskade 19, 2514HD

Woordvoerders contact;
Maria Railaf
Tel: 06-462 236 08

Denise Menke
Tel: 06-230 966 30


Stop Ethnocide