http://www.mapuche.nl/
| English | Español | video | video-2 |

vrijdag 8 november 2019
Chilenen en Mapuche bieden een petitie bij de ambassade van Chili
Den Haag
Den Haag

Brief gericht aan president Sebastián Piñera en de ambassadeur Maria Teresa Infante, vertegenwoordiger van de Chileense regering in Nederland

De Chileense gemeenschap en de Mapuche-gemeenschap die in Nederland wonen, tonen hun steun aan de burgers in Chili, die hun legitieme recht hebben uitgeoefend om te protesteren voor hun gerechtvaardigde en historische eisen voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, we verwerpen categorisch de repressieve acties van de overheid. Door de getuigenissen van onze familieleden, vrienden en sociale organisaties zijn we getuige geweest van systematische mensenrechten schendingen in het hedendaagse Chili. De duizenden video's die de brutale onderdrukking en cijfers die zijn ingediend door mensenrechtenorganisaties leveren bewijzen die aantonen dat Chili geen democratisch land is en dat de politie blijft handelen zoals in de tijd van de dictatuur.

Wij eisen dat de regering haar repressiebeleid veranderd en gehoor geeft aan de legitieme eisen van het volk die geen vrijblijvende maatregelen wil, maar echte verandering in het systeem en vooral een nieuwe grondwet. Een multiculturele grondwet die in overeenstemming is met de tijd en die niet alleen het gezin als de fundamentele kern van de samenleving beschouwt, maar die ook alle burgers omvat; dat ook de autonomie en zelfbeschikking van de Mapuche-natie omvat.

Het is voor de hele wereld duidelijk dat de regering van Sebastián Piñera niet in staat is geweest om dit sociale protest te beheren en dat hij niet geïnteresseerd is in het luisteren naar de eisen van het volk. Het is nu tijd om een ​​stap opzij te doen en te erkennen dat het noodzakelijk is om een ​​assemblee van kiezers te creëren.

We eisen gerechtigheid van de slachtoffers en dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens onderzoek doet naar de mensenrechtenschendingen die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan, en we eisen ook vrijheid voor alle politieke Mapuche gevangenen.

Wij eisen een grondige onderzoek naar de hervorming van de politie en de strijdkrachten, zodat praktijken zoals martelingen niet meer voorkomen en dat men met respect omgaat met de mensenrechten. Verder eisen wij een einde aan de militarisering van de Mapuche-gemeenschappen.

Wij eisen respect voor en naleving van internationale verdragen, waaronder de eerbiediging van democratische beginselen en mensenrechten.

Getekend door;
De Chileense gemeenschap in Nederland
https://www.facebook.com/chilenos.enholanda

De Mapuche-gemeenschap in Nederland
Mapuche Foundation | FOLIL
http://www.mapuche.nl/