http://www.mapuche.nl/

| español | fotos |

Zondag 11 oktober 2009
Inheemse volken woonachtig in Nederland laten van zich horen.
Amsterdam.


Uitnodiging Culturele en informatieve Manifestatie
Zondag 11 oktober 2009

Onze laatste dag in vrijheid sinds 12 oktober 1492
We zetten de strijd door !!!!

Op 12 oktober 1492 heeft Columbus voet aan wal gezet in Zuid-Amerika.
Voor veel Zuid-Amerikanen is dit een feestdag, maar voor de inheemse bevolking heeft de komst van Colombus ook narigheid meegebracht. Voor 12 oktober 1492 leefden de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika in vrijheid op oorspronkelijk grondgebied dat van vader op zoon ging. Na 12 oktober 1492 heeft de inheemse bevolking 517 jaar van verzet moeten bieden tegen onderdrukking en moeten strijden voor het behouden van de eigen cultuur en identiteit. In 2009 zien we weinig daadwerkelijke verbetering van de inheemse rechten. Inheemse bevolkingsgroepen hebben nog steeds te kampen met discriminatie, racisme, onderdrukking, milieuvervuiling en de onteigening van hun oorspronkelijk grondgebied.

De "Werkgroep 12 oktober" bestaat uit personen en organisaties die affiniteit hebben met Zuid-Amerika en opkomen voor de rechten van de inheemse bevolking.

Voor de werkgroep is het heel belangrijk dat wij onze krachten bundelen en solidair zijn met de inheemse bevolking in Zuid-Amerika en de inheemse bevolking waar ook ter wereld. Wij doen dit door een culturele en informatieve manifestatie te organiseren op zondag 11 oktober 2009. Op deze symbolische dag viert de werkgroep “de laatste dag in vrijheid” samen met degene die zich willen inzetten voor de rechten van verschillende inheemse bevolkingsgroepen.

Tijdens de manifestatie wordt informatie gegeven over de situatie van verschillende inheemse bevolkingsgroepen er kan kennis worden gemaakt met de verschillende culturen van Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het inheemse AlifURU volk van Maluku (Pacific). Er zijn sprekers met thema’s als het milieu en vrouwenrechten. Ook zijn er hapjes, dans- en muziekworkshops.

Wees erbij en strijd mee op deze symbolische dag!!!

Wanneer: zondag 11 oktober 2009
Waar:Adres: 1ste Weteringplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam

Vanaf Centraal Station met de tramlijn; 16,24,25 en 4
Hoe laat: van 14.00 uur tot 24.00 uur
Entree: 3 euro

Vanaf 21.00 uur de Muziek band “Son5” ensemble Latino Americano!
De entree is ook een lootje voor de loterij!

Organisaties krijgen na aanmelding de mogelijkheid om met een stand te staan.
Om de kosten te kunnen dekken wordt een bedrag van 25 euro gevraagd.

Voor meer informatie mail dan naar:
rosaria@mapuche.nl of naar maria@mapuche.nl
Communicatie is mogelijk in het Spaans en in het Nederlands.

------------------------------
Programma:

14.00-17.00 - Middag programma met stands, workshops,
verkoop van eten

17.00-18.00 - De werkgroep gaat eten

19.00 - Aanvang avondprogramma

Presentatie: Pancho Espinoza
19.00-19.20 - Leo van Kints van Nanai. Thema: Noord Amerikaanse/Canadese
Indianen en de huidige situatie.

19.20-19.40 - Ramona Quiroga (Mapuche Argentinië). Thema: Inheemse
vrouwen en de veranderende klimaat in Zuid-Amerika.

19.40-20.00 - Victor Ancalaf (Mapuche Chile: Milieuproblematiek op
Inheemse grondgebied in Chili)

20.00-20.30 - pauze
20.30-21.00 - Semuel Salhureka (Molukken)Thema: Inheemse AlifURU volk
van Maluku-Pacific.

21.00-22.30 - Afsluiting met de Muziek Band “Son 5”

Onze laatste dag in vrijheid sinds 1492
We zetten de strijd door !!!!

"Werkgroep 12 oktober"

Inheemse Volken in Nederland.